Hlasování Tisk Email

Podmínky online hlasování

On-line hlasování proběhne na webu ZrušmeZákon.cz. Po ukončení hlasování dojde k sečtení hlasů a vyhlášení pořadí. Slavnostní vyhlášení ankety se uskuteční 5. června 2015. Vítězný návrh bude předán poslancům, kteří se ZrušmeZákon.cz spolupracují.

V minulém ročníku jsme vybírali zákon na zrušení z těchto návrhů. Vyhrál návrh č.2. Pomozte nám i letos najít další adepty na zrušení.

1. Zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví, § 9 odst. 3 první věta a § 10 odst. 2

Lékařská potvrzení o zdravotním stavu požadovaná zmiňovanými ustanoveními jsou vystavována zcela formálně a jde o čirý alibismus, který ochranu zdraví dětí vůbec neřeší, pouze zbytečně zatěžuje jak rodiče a vedoucí táborů, tak zdravotnický systém. Na první pohled možná drobnost, která však každoročně obtěžuje desetitisíce rodičů a tisíce vedoucích/učitelů, stojí zbytečně milióny korun a hodiny ztracené v čekárnách. Pro děti by mělo bohatě stačit prohlášení rodičů.

2. Zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, § 7a průkaz energetické náročnosti budov

Energetické štítky musí podle zákona od roku 2013 zajistit stavitelé, vlastníci budov nebo společenství vlastníků na nových budovách, při jejich přestavbách i při prodeji bytů. V případě pronájmů částí budov má nová povinnost pro majitele nemovitostí platit až od roku 2016. Již existující budovy mají získávat štítky postupně od roku 2015 do roku 2019, a to podle zákonem určené plochy.

3. Zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, § 184 pomluva

Moderní norma vstoupila v účinnost dnem 1. ledna 2010 a jako ústřední hodnotu, kterou je potřeba chránit, staví namísto zájmů státu zdraví a život jednotlivce. Cílem bylo rovněž odstranit nadměrnou kriminalizaci některých jednání, tento záměr se ale bohužel nepodařilo naplnit. V zákoníku zůstala posttotalitní skutková podstata pomluvy, která bývá zneužívána proti svobodě slova. Nařčení z pomluvy je velmi často používáno nejen proti novinářům, ale také proti občanům, kteří se odváží kritizovat zástupce rozličných institucí.

4. Zákon č. 239/1992 Sb.,
o Státním fondu kultury České republiky

Celý fond zrušit, rozpočet na podporu filmu a část zaměstnanců převést do rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury.

5. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 136

V rámci potírání nelegálního zaměstnávání osob musí zaměstnavatel zajistit, aby v místě pracoviště byly k dispozici kopie dokladů prokazujících pracovněprávní vztah. To fakticky znamená mít u sebe kopii pracovní smlouvy, ta však může být klidně falešná a bude nutné stejně ověřit legálnost pracovněprávního vztahu u dalších institucí (např. ČSSZ). Mimo jiné, už jste viděli někdy smlouvu, kterou u sebe nosí půl roku manuálně pracující?

Více o osudu našich návrhů se dozvíte ZDE.

Share

 

partneri-projektu logo-kohovolit       logo_Praha_blue  NCCC-20-years-logo