Odpověď Ministerstva kultury Tisk Email
Pátek, 31 Květen 2013 13:38

Prostřednictví jedném ze spolupracujících poslankyň, Lenky Andrýsové, jsme se obrátili na ministryni kultury Alenu Hanákovou s dotazem, zda její resort v rámci úsporných opatření neplánuje zrušit Fond kultury a třeba i Fond české kinematografie. Vyjádření Ministerstva kultury přikládáme níže.

 

 

Vyjádření k výstupu studentského projektu Zrušme zákon.

Ministerstvo kultury rozhodně nesouhlasí s tvrzením studentů, že Státní fond kultury a Státní fond kinematografie jsou subjekty, které "zbytečně komplikují život nebo které představují zátěž pro veřejné rozpočty".

Oba státní fondy ze své podstaty právě naopak život ulehčují a veřejné rozpočty se jich vůbec netýkají, naopak do veřejných rozpočtů svým způsobem přispívají. Oba státní fondy jsou financovány z mimorozpočtových zdrojů a jejich zrušením, by naopak došlo k navýšení zátěže na veřejné rozpočty. Oba státní fondy jsou financovány z výnosů soukromých subjektů. Ministerstvo kultury nemůže být příjemcem jiných finančních prostředků než ze státního rozpočtu.

Fond kultury je financován z výnosů reklamy na druhém kanálu ČT, výnosů odúmrtí (příjmy dle autorského zákona) a pronájmů budov ve správě státu. Celkově se jedná zhruba o 20 mil. Kč rozdělených na grantové kulturní projekty. Jistě není třeba připomínat, že grantové programy MK postupně vysychají. Fond kinematografie je financován z výnosů kin, reklamy na komerčních TV, kabelů a satelitů. Pokud by se tedy tyto fondy zrušily, musely by se výnosy takto vybrané od soukromých subjektů nahradit veřejnými rozpočty, tedy státním rozpočtem.

Výrok NKÚ k této věci nebyl o rušení v rámci dopadu na veřejné rozpočty, ale polemika o tom, zdali tak málo finančních prostředků jako je v obou zmíněných fondech má vůbec význam střádat a rozdělovat tímto způsobem. Pro NKÚ jsou to bezvýznamné podpory. Ano v kontextu srovnání s rozpočtem Ministerstva obrany opravdu hovoříme o zanedbatelné částce. Pro podporu kulturních projektů v regionech a podporu kinematografie to ale význam má a velmi významný.

Obhajobou existence těchto fondů pak je skutečnost, že v případě Státního fondu kultury je opravdu potřeba spolufinancovat kulturu v regionech obecně.
Obhajobou existence Státního fondu kinematografie pak je skutečnost, že ze státního rozpočtu prostřednictvím MK se filmová výroba, tvorba scénářů a distribuce, digitalizace kin nepodporuje vůbec. Pokud zrušíme Státní fond kinematografie, budou se točit pouze finančně soběstačné filmy jako např. Babovřesky a Kameňáky. Filmy jako Želary, Je třeba zabít Sekala, Lidice, Musíme si pomáhat, Habermanův mlýn atd. nikdy nevzniknou. A většinu kinodistribuce zahltí americká tvorba a zmizí česká kultura, tradice, historie a rozmanitost.

Na závěr si dovoluji upozornit, že 19. prosince minulého roku PSČR odhlasovala nový zákon o audiovizi, která Státní fond kinematografie zdokonaluje. Tím, že PSČR přehlasovávala presidentské veto, musela tak učinit nadpoloviční většinou. Z uvedeného vyplývá, že většina politické representace ČR si potřebu tohoto fondu uvědomuje a domníváme se, že v této situaci se tedy fond kinematografie rušit nebude.

S pozdravem,


Lenka Brandtová
ředitelka tiskového odboru a tisková mluvčí
Ministerstvo kultury

Share

 

partneri-projektu logo-kohovolit       logo_Praha_blue  NCCC-20-years-logo