Studentská iniciativa chce podnikatelům pomoci v boji s byrokracií Tisk Email
Pátek, 01 Únor 2013 09:35

Krok za krokem v boji proti byrokracii. Tak se dá asi nejlépe popsat snaha studentské iniciativy ZrušmeZákon.cz, jež si dala za cíl najít a zrušit nesmyslné zákony, které nejvíce komplikuje každodenní životy občanů a podnikatelů. V právě skončené anketě, pořádané touto iniciativou, zvolila veřejnost zákon, který by spolupracující poslanci měli navrhnout ke zrušení.

V průběhu celého ledna mohla široká veřejnost vybírat nejhorší z řady nesmyslných zákonů, které by si zasloužily výmaz ze sbírky zákonů. Během podzimu nominačního procesu se nashromáždilo několik desítek návrhů špatných zákonů a expertní tým, složený z právníků a ekonomů, již vybral pět zákonů, které postoupily do finálového hlasování. V něm nejvíce hlasů dostal zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, přesněji § 7a, který zavádí takzvané energetické štítky a tedy novou povinnost pro majitele budov.

Do finále se dostaly i další zajímavé návrhy. Jeden z nich by například zrušil neefektivně fungující Státní fond kultury České republiky, jiný pak paragraf, který nařizuje zaměstnavateli zajistit, aby v místě pracoviště byly k dispozici kopie dokladů prokazujících pracovněprávní vztah. V praxi to znamená jen další z mnoha byrokratických komplikací, která podnikatelům rozhodně neprospívá.

Do dalších ročníků by studenti rádi zapojili více partnerů, především firem a podnikatelů. „Čím větší podporu ze strany podnikatelů získáme, tím poroste i šance na odstranění byrokratických překážet,“ říká v rozhovoru mluvčí iniciativy Randy Novák. 

ROZHOVOR S RANDYM NOVÁKEM Z INICIATIVY ZRUŠMEZÁKON.CZ

Jaký je hlavní cíl iniciativy ZrušmeZákon.cz?

Chtěli bychom především otevřít diskusi na téma nadbytečné byrokracie. Vnímáme českou veřejnost jako spíše pasivní a negativní, proto bychom ji rádi aktivně zapojili do projektu, který má bojovat s nesmyslnými zákony. Tedy se zákony, které jen zbytečně zvyšují byrokracii a komplikují běžný život a podnikání.

Co mohou podnikatelé získat tím, že se do projektu zapojí?

Právě skončený ročník byl první, možná by se dalo říci, že nultý. Proto zatím můžeme slíbit pouze to, že vítězný nesmyslný zákon bude navržen na zrušení. A pevně doufám, že bude také zrušen. Tento ročník měl však význam hlavně pro ročníky, které budou následovat. Do těch už bychom rádi zapojili i podnikatelskou sféru.

Letos jsme v anketě měli přibližně 40 nominací, což není málo ani hodně. Pokud se však aktivně zapojí i podnikatelé, kteří mají s byrokratickými a nesmyslnými zákon každodenní zkušenost, věřím, že nominací shromáždíme mnohem více. A čím větší podporu ze strany podnikatelů získáme, tím poroste i šance na odstranění byrokratických překážet. Kdybychom poslancům předložili třeba deset nesmyslných zákonů, u kterých jasně ukážeme, jakým způsobem podnikatelům komplikují podnikání, získáme reálnou šanci na jejich zrušení.

Jakou má tedy podnikatel jistotu, že když nějaký zákon navrhne, dojde reálně k jeho zrušení?

V tomto ohledu samozřejmě žádnou garanci dát nemůžeme. Ale řekl bych, že reálná šance něco změnit tady je. Nejsme sice první projekt, který poukazuje na byrokracii v České republice, ovšem zatímco ostatní projekty se spokojí s medializací, my jsme první projekt, který má vůbec podporu poslanců a senátorů. Což je poměrně revoluční a díky tomu roste šance, že se naše snažení skutečně promítne do české legislativy.

Nemůže být právě toto propojení s politikou vnímáno ze strany podnikatelů negativně? Třeba se nechtějí politicky angažovat.

Tuto obavu rozhodně mít nemusí. Jsme studentská iniciativa, která není spjata s žádnými politickými stranami spjati. Nejsme politickými stranami financováni a poslancům nedáváme žádná získána data nad rámec toho, co zveřejňujeme. Zmínění poslanci a senátoři nám pouze vyjádřili podporu a přislíbili pomoc v naší snaze zrušit nesmyslný zákon, který vzejde z veřejné ankety.

Proč jste přistoupili k mezičlánku v podobě expertního týmu?

Chtěli jsme zajistit určitou odbornost a neutralitu. Abychom nebyli jen studenti a politici. Tento mezičlánek garantuje právě neutralitu, protože v naší porotě jsou i vysokoškolští profesoři. Současně jde o určité profiltrování všech nominací.

Od začátku jsme počítali s tím, že se v rámci ankety mohou objevit nominace, které by mohly například porušovat práva a povinnosti, které pro Českou republiku plynou z práva Evropské unie. V současné době by například mnoho lidí hlasovalo pro zrušení Senátu. Taková nominace by zase byla v rozporu s Ústavou České republiky. Proto jsme vymysleli pravidla, podle kterých všechny došlé nominace posoudí expertní tým a vybere pět návrhů, které postoupí do finálního kola. V rámci toho už ale zase rozhoduje veřejnost.

Sice bychom mohli v rámci projektu poukazovat například na nesmyslnost některých evropských směrnic, což jeden z našich konkurentů dělá. My však chceme také garantovat, že reálně nějaký zákon zrušíme, proto je potřeba, aby expertní tým každý návrh posoudil a vyloučil, že je s něčím v rozporu.

Jaké novinky plánujete do příštího ročníku a co by bylo potřeba pro další rozvoj ankety?

Jak už jsem řekl na začátku, nejvíce bychom uvítali širší podporu podnikatelů a obchodních komor. Rádi bychom navázali nová partnerství, která projekt podpoří, ať už svým jménem nebo finančními prostředky. Také bychom chtěli pracovat na větší publicitě. To je zatím naše představa, s níž chceme jít do dalšího ročníku. Ten by měl odstartovat na podzim. 

Share

 

partneri-projektu logo-kohovolit       logo_Praha_blue  NCCC-20-years-logo